Nicolae Vãcãroiu îi salutã pe veteranii de rãzboi-foto Eugen Mihai (Nicolae Vacaroiu saluting the war veterans)Conducerea MAp în timpul intonãrii imnului de stat-foto Eugen Mihai (MoD leaders during the tune of the State Hymn)Preºedintele ANVR, Marin Dragnea, adresându-se audienþei-foto Eugen Mihai (ANVR president, Marin Dragnea, addressing to the audience)
Nicolae Văcăroiu îi salută pe veteranii de război-foto Eugen Mihai (Nicolae Vacaroiu saluting the war veterans)
Vizualizat: 1191 ori.
Conducerea MAp în timpul intonării imnului de stat-foto Eugen Mihai (MoD leaders during the tune of the State Hymn)
Vizualizat: 1134 ori.
Președintele ANVR, Marin Dragnea, adresându-se audienței-foto Eugen Mihai (ANVR president, Marin Dragnea, addressing to the audience)
Vizualizat: 1121 ori.
Conducerea MAp depune o coroanã de flori-foto Eugen Mihai (Mod leaders laying a wreath)Onor pentru eroi-foto Eugen Mihai
(Honor for the Heroes)Coroanã de flori depusã la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial-foto Eugen Mihai (Wreath laid at the Monument of the Second World War Heroes)
Conducerea MAp depune o coroană de flori-foto Eugen Mihai (Mod leaders laying a wreath)
Vizualizat: 1055 ori.
Onor pentru eroi-foto Eugen Mihai
(Honor for the Heroes)
Vizualizat: 1067 ori.
Coroană de flori depusă la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial-foto Eugen Mihai (Wreath laid at the Monument of the Second World War Heroes)
Vizualizat: 1163 ori.
Veteranii de rãzboi depun o coroanã de flori-foto Eugen Mihai (War veterans laying a wreath)Coroane depuse la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial-foto Eugen Mihai (Wreaths laid the Monument of the Second World War Heroes)Defilarea Gãrzii de Onoare-foto Eugen Mihai (Parade of  Guard of Honor)
Veteranii de război depun o coroană de flori-foto Eugen Mihai (War veterans laying a wreath)
Vizualizat: 1055 ori.
Coroane depuse la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial-foto Eugen Mihai (Wreaths laid the Monument of the Second World War Heroes)
Vizualizat: 1166 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare-foto Eugen Mihai (Parade of Guard of Honor)
Vizualizat: 1036 ori.
Ministrul apãrãrii acordând o declaraþie presei-foto Eugen Mihai (Minister of Defence making the statement for the journalists)
Ministrul apărării acordând o declarație presei-foto Eugen Mihai (Minister of Defence making the statement for the journalists)
Vizualizat: 990 ori.