Cele doua nave aparþinând Grupãrii Navale Permanente a NATO în Mediterana  acostate la dana pasageri a portului Constanþa - foto Ion Burghiºan
(The two ships of NATO Permanent Group in Mediterranean Sea accosted in Constanta Bay)Delagaþia Grupãrii primitã la Comandamentul Flotei de contraamiralul de flotilã Mircea Ruºmãnicã, comandantul Flotei - foto Ion Burghiºan
(Delegation of the Group at the Flotilla Command received by Flotilla Rear-Admiral Mircea Rusmanica, the Flotilla commander)Delagaþia Grupãrii primitã la Prefectura Constanþa de cãtre prefectul Danuþ Culeþu - foto Ion Burghiºan
(Delegation of the Group received by the Prefect Danut Burghisan at Constanta Prefecture)
Cele doua nave aparținând Grupării Navale Permanente a NATO în Mediterana acostate la dana pasageri a portului Constanța - foto Ion Burghișan
(The two ships of NATO Permanent Group in Mediterranean Sea accosted in Constanta Bay)
Vizualizat: 1545 ori.
Delagația Grupării primită la Comandamentul Flotei de contraamiralul de flotilă Mircea Rușmănică, comandantul Flotei - foto Ion Burghișan
(Delegation of the Group at the Flotilla Command received by Flotilla Rear-Admiral Mircea Rusmanica, the Flotilla commander)
Vizualizat: 1462 ori.
Delagația Grupării primită la Prefectura Constanța de către prefectul Danuț Culețu - foto Ion Burghișan
(Delegation of the Group received by the Prefect Danut Burghisan at Constanta Prefecture)
Vizualizat: 1324 ori.
Fregata italianã "Grecale" în timpul manevrei de acostare în portul Constanþa - foto Ion Burghiºan
(“Grecale” Italian frigate during the accost in Constanta Bay)Ambarcarea minelor de exercitiu la bordul dragorului maritim 30 Slt. Alexandru Axente(Loading of mines for exercise on board of  the 30th maritime sweeper "Slt. Alexandru Axente")Plecarea din portul Constanta  a fregatei Regina Maria ("Regina Maria" frigate leaving Constanta Bay)
Fregata italiană "Grecale" în timpul manevrei de acostare în portul Constanța - foto Ion Burghișan
(“Grecale” Italian frigate during the accost in Constanta Bay)
Vizualizat: 1686 ori.
Ambarcarea minelor de exercitiu la bordul dragorului maritim 30 Slt. Alexandru Axente(Loading of mines for exercise on board of the 30th maritime sweeper "Slt. Alexandru Axente")
Vizualizat: 1397 ori.
Plecarea din portul Constanta a fregatei Regina Maria ("Regina Maria" frigate leaving Constanta Bay)
Vizualizat: 1993 ori.
Plecarea, din portul Constanta a fregatei italiene ITS Grecale (The Italian "Grecale" frigate leaving Constanta Bay)Plecarea, din portul Constanta a fregatei TCG Gokceada din Turcia (The Turkish "TCG Gokceada" leaving Constanta Bay)Fregata "Regina Maria" ("Regina Maria" frigate)
Plecarea, din portul Constanta a fregatei italiene ITS Grecale (The Italian "Grecale" frigate leaving Constanta Bay)
Vizualizat: 2559 ori.
Plecarea, din portul Constanta a fregatei TCG Gokceada din Turcia (The Turkish "TCG Gokceada" leaving Constanta Bay)
Vizualizat: 2576 ori.
Fregata "Regina Maria" ("Regina Maria" frigate)
Vizualizat: 1761 ori.