Exerciții navale în Marea Neagră (Naval Exercises in the Black Sea)

Cele doua nave aparþinând Grupãrii Navale Permanente a NATO în Mediterana  acostate la dana pasageri a portului Constanþa - foto Ion Burghiºan
(The two ships of NATO Permanent Group in Mediterranean Sea accosted in Constanta Bay)

Cele doua nave aparținând Grupării Navale Permanente a NATO în Mediterana acostate la dana pasageri a portului Constanța - foto Ion Burghișan
(The two ships of NATO Permanent Group in Mediterranean Sea accosted in Constanta Bay)