Chasseur Accompli 2007

Detaºamentul  român ºi francez în timpul ceremoniei oficiale de deschidere a exerciþiului  - foto Monica Ardeleanu

Detașamentul român și francez în timpul ceremoniei oficiale de deschidere a exercițiului - foto Monica Ardeleanu