Ziua distinșilor vizitatori

Activitate de zbor pe aeroportul Mihail Kogãlniceanu - foto Cãtãlin Ovreiu

Activitate de zbor pe aeroportul Mihail Kogălniceanu - foto Cătălin Ovreiu