Ziua distinșilor vizitatori

Formaþie de Mirage în zbor - foto Cãtãlin Ovreiu

Formație de Mirage în zbor - foto Cătălin Ovreiu