Ministrul Teodor Meleșcanu, prezent la ceremonia de comemorare a eroilor americani, în parcul Cișmigiu(Minister Teodor Melescanu during the commemoration of the US heroes in Cismigiu Park)

Militari din Regimentul 30 Gardã în timpul ceremonialului desfãºurat în parcul Ciºmigiu din Capitalã - foto Cãtãlin Ovreiu

Militari din Regimentul 30 Gardă în timpul ceremonialului desfășurat în parcul Cișmigiu din Capitală - foto Cătălin Ovreiu