Reuniune pe probleme de conversie a bazelor militare, la Mangalia(Reunion on military bases conversion in Mangalia)

Ansamblul de locuinþe din proiectul pilot - Mangalia - foto Irina Nedelcu

Ansamblul de locuinşe din proiectul pilot - Mangalia - foto Irina Nedelcu