Oaspeți germani la sediul Ministerului Apărării (German guests at the MoD HQ)

Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu împreunã cu Christian Schmidt

Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu împreună cu Christian Schmidt