Vânătorii de munte argeșeni pleacă în Afganistan(Mountain Troops from Arges are leaving for Afghanistan")

Alocuþiunea ministrului apãrãrii în faþa militarilor din Batalionul 33 VM POSADA - foto cpt. Dan Scutaru

Alocuțiunea ministrului apărării în fața militarilor din Batalionul 33 VM POSADA - foto cpt. Dan Scutaru