Vânătorii de munte argeșeni pleacă în Afganistan(Mountain Troops from Arges are leaving for Afghanistan")

Teodor Meleºcanu, ministrul apãrãrii, se adreseazã militarilor argeºeni - foto cpt. Dan Scutaru

Teodor Meleșcanu, ministrul apărării, se adresează militarilor argeșeni - foto cpt. Dan Scutaru