Preºedintele României Traian Bãsescu împreunã cu preºedintele Serbiei, Boris Tadici ºi  preºedintele Bulgariei, Ghiorghi Pârvanov, la sosirea pe nava "Mureºul" - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu CristianPreºedintele României, Traian Bãsescu, discutã cu comandantul Comandamentului 2 Operaþional Întrunit, gl. lt. Florian Pinþa - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu CristianTeodor Meleºcanu împreunã cu ministrul sârb al apãrãrii, Dragan Sutanovac, ºi ministrul bulgar al apãrãrii, Veselin Blisnakov - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian
Președintele României Traian Băsescu împreună cu președintele Serbiei, Boris Tadici și președintele Bulgariei, Ghiorghi Pârvanov, la sosirea pe nava "Mureșul" - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 920 ori.
Președintele României, Traian Băsescu, discută cu comandantul Comandamentului 2 Operațional Întrunit, gl. lt. Florian Pința - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 911 ori.
Teodor Meleșcanu împreună cu ministrul sârb al apărării, Dragan Sutanovac, și ministrul bulgar al apărării, Veselin Blisnakov - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 907 ori.
Preºedinþii  României, Serbiei ºi  Bulgariei primesc onorul la Porþile de Fier II - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu CristianMinistrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu ºi ºeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, împreunã cu delegaþia sârbã - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu CristianMinistrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, discutã cu comandantul Comandamentului 2 Operaþional Întrunit, gl. lt. Florian Pinþa - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian
Președinții României, Serbiei și Bulgariei primesc onorul la Porțile de Fier II - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 871 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu și șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, împreună cu delegația sârbă - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 828 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, discută cu comandantul Comandamentului 2 Operațional Întrunit, gl. lt. Florian Pința - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 770 ori.
Teodor Meleºcanu rãspunzând întrebãrilor jurnaliºtilor - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian Aspect din timpul conferinþei de presã - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian Aspect din cadrul conferinþei de presã susþinutã de preºedintele României, Traian Bãsescu, la finalul exerciþiului - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian
Teodor Meleșcanu răspunzând întrebărilor jurnaliștilor - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 786 ori.
Aspect din timpul conferinței de presă - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 761 ori.
Aspect din cadrul conferinței de presă susținută de președintele României, Traian Băsescu, la finalul exercițiului - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian
Vizualizat: 823 ori.