Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Preºedintele României Traian Bãsescu împreunã cu preºedintele Serbiei, Boris Tadici ºi  preºedintele Bulgariei, Ghiorghi Pârvanov, la sosirea pe nava "Mureºul" - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian

Președintele României Traian Băsescu împreună cu președintele Serbiei, Boris Tadici și președintele Bulgariei, Ghiorghi Pârvanov, la sosirea pe nava "Mureșul" - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian