Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Aspect din cadrul conferinþei de presã susþinutã de preºedintele României, Traian Bãsescu, la finalul exerciþiului - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian

Aspect din cadrul conferinței de presă susținută de președintele României, Traian Băsescu, la finalul exercițiului - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian