Aspecte din timpul vizitei la sediul Ministerului Apărării (Aspects of the visit at the MoD HQ )

Aspect din timpul discuþiilor oficiale la Statul Major General - foto: Valentin CIOBÂRCÃ (Aspect during the official talks at the General Staff)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale la Statul Major General - foto: Valentin CIOBÂRCĂ (Aspect during the official talks at the General Staff)