Aspecte din timpul vizitei la sediul Ministerului Apărării (Aspects of the visit at the MoD HQ )

Aspect din timpul ceremoniei oficiale desfãºuratã la sediul MAp. - foto: Valentin CIOBÂRCà (Aspect during the official ceremony at the MoD HQ)

Aspect din timpul ceremoniei oficiale desfășurată la sediul MAp. - foto: Valentin CIOBÂRCĂ (Aspect during the official ceremony at the MoD HQ)