Primul elicopter IAR 330 PUMA NAVAL a intrat în serviciul Forțelor Navale (The first IAR 330 PUMA NAVAL entered the Navy service)

ªeful SMG trece în revistã garda de onoare - foto: Codruþ Burdujan 
(Chief of the General Staff reviewing the Guard of Honor)

Șeful SMG trece în revistă garda de onoare - foto: Codruț Burdujan
(Chief of the General Staff reviewing the Guard of Honor)