Militari români defilează pe sub Arcul de Triumf din Paris (Romanian military marching under the Arch of Triumph in Paris)

Aspect din timpul instruirii militarilor Regimentului de Gardã -foto: Ministerul Apãrãrii 
(Guard Regiment military training moment)

Aspect din timpul instruirii militarilor Regimentului de Gardă -foto: Ministerul Apărării
(Guard Regiment military training moment)