Premiul "OPERA OMNIA" oferit regizorului ªerban Creangã pentru întreaga sa activitate în cadrul cinematografiei militare
(“OPERA OMNIA” prize was offered to director Serban Creanga for his entire activity in military filming)Bogdan Raducan a primit premiul pentru cea mai bunã emisiune militarã realizatã în anul 2007
(Bogdan Raducan awarded for the best military broadcast in 2007)Gabriel Cobasnian a primit premiul pentru cele mai dinamice filme documentar-artistice realizate în cadrul Studioului Cinematografic al Ministerului Apãrãrii în anul 2007
(Gabriel Cobasnian received the award for the most dynamic documentary-artistic movie made in the MoD Movies Studio in 2007)
Premiul "OPERA OMNIA" oferit regizorului Șerban Creangă pentru întreaga sa activitate în cadrul cinematografiei militare
(“OPERA OMNIA” prize was offered to director Serban Creanga for his entire activity in military filming)
Vizualizat: 1021 ori.
Bogdan Raducan a primit premiul pentru cea mai bună emisiune militară realizată în anul 2007
(Bogdan Raducan awarded for the best military broadcast in 2007)
Vizualizat: 1134 ori.
Gabriel Cobasnian a primit premiul pentru cele mai dinamice filme documentar-artistice realizate în cadrul Studioului Cinematografic al Ministerului Apărării în anul 2007
(Gabriel Cobasnian received the award for the most dynamic documentary-artistic movie made in the MoD Movies Studio in 2007)
Vizualizat: 1191 ori.
Jurnalista Irina Nedelcu de la Obsevatorul Militar a fost premiatã pentru cele mai incisive articole scrise în anul 2007 
(Irina Nedelcu, journalist at the “Military Observer” awarded for the most critical articles written in 2007)Rezerviºti ºi veterani ai presei militare au urmãrit filmul documentar artistic "Arma de care aveþi nevoie" realizat de regizorul ªerban Creangã despre Instituþia Presei Militare 
(Military in reserve and veterans of the Military Press watching the documentary-artistic movie “The Weapon You Need” directed by Serban Creanga on the Military Press Institution)
Jurnalista Irina Nedelcu de la Obsevatorul Militar a fost premiată pentru cele mai incisive articole scrise în anul 2007
(Irina Nedelcu, journalist at the “Military Observer” awarded for the most critical articles written in 2007)
Vizualizat: 1248 ori.
Rezerviști și veterani ai presei militare au urmărit filmul documentar artistic "Arma de care aveți nevoie" realizat de regizorul Șerban Creangă despre Instituția Presei Militare
(Military in reserve and veterans of the Military Press watching the documentary-artistic movie “The Weapon You Need” directed by Serban Creanga on the Military Press Institution)
Vizualizat: 1119 ori.