Batalionul 32 Infanterie „Mircea” pleacă în misiune (The 32nd Infantry Battalion “Mircea” leaves for mission)

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcnu, în dialog cu militarii - foto: Cristian Dumitrescu
(Defense Minister, Teodor Melescanu speaking with the military)

Ministrul apărării, Teodor Meleșcnu, în dialog cu militarii - foto: Cristian Dumitrescu
(Defense Minister, Teodor Melescanu speaking with the military)