Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, trece în revistã efectivele Academiei Tehnice Militare - Foto: Bogdan Oproiu
(Defense Minister Melescanu reviewing the students of the Military Technical Academy)Ministrul Apãrãrii, Rectorul Academiei Tehnice Militare, colonel prof. univ. dr. ing. Doru Gheorghe Safta, generalul maior Ion Sandu ºi alte oficialitãþi militare ºi civile la intonarea inmului naþional - Foto: Bogdan Oproiu
(Defense Minister, rector of the Military Technical Academy, Col. Prof. Ph.D. Eng. Doru Gheorghe Safta, Major General Ion Sandu and military and civilian officials during the tune of the National Hymn)ªefa promoþiei de ofiþeri ingineri "Integrarea European 2007" ia cuvântul în numele promoþiei - Foto: Bogdan Oproiu
(Chief of “European Integration “ 2007 Promotion, delivering the speech in the entire promotion’s name )
Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, trece în revistă efectivele Academiei Tehnice Militare - Foto: Bogdan Oproiu
(Defense Minister Melescanu reviewing the students of the Military Technical Academy)
Vizualizat: 1235 ori.
Ministrul Apărării, Rectorul Academiei Tehnice Militare, colonel prof. univ. dr. ing. Doru Gheorghe Safta, generalul maior Ion Sandu și alte oficialități militare și civile la intonarea inmului național - Foto: Bogdan Oproiu
(Defense Minister, rector of the Military Technical Academy, Col. Prof. Ph.D. Eng. Doru Gheorghe Safta, Major General Ion Sandu and military and civilian officials during the tune of the National Hymn)
Vizualizat: 1460 ori.
Șefa promoției de ofițeri ingineri "Integrarea European 2007" ia cuvântul în numele promoției - Foto: Bogdan Oproiu
(Chief of “European Integration “ 2007 Promotion, delivering the speech in the entire promotion’s name )
Vizualizat: 1378 ori.
Rectorul Academiei Tehnice Militare planteazã stejarul promoþiei 2007 - Foto: Bogdan Oproiu
(Rector of the Military Technical Academy planting the oak tree of the “2007 Promotion” )
Rectorul Academiei Tehnice Militare plantează stejarul promoției 2007 - Foto: Bogdan Oproiu
(Rector of the Military Technical Academy planting the oak tree of the “2007 Promotion” )
Vizualizat: 1249 ori.