Festivitate de absolvire la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Festivity of graduation at the Navy Academy “Mircea cel Batran”)

Ministrul Apãrãrii înmâneazã stiletul ºefului promoþiei, aspirant Datcu Ionuþ - foto Mihai Egorov
(Minister of Defense handing the stiletto to the Midshipman Datcu Ionut)

Ministrul Apărării înmânează stiletul șefului promoției, aspirant Datcu Ionuț - foto Mihai Egorov
(Minister of Defense handing the stiletto to the Midshipman Datcu Ionut)