Adapost improvizat - foto Marius Niþulescu (Improvised shelter)
Explicaþii necesare supravieþuirii - foto Marius Niþulescu (Necessary explanations for survival)
Lecþie de topografie - foto Marius Niþulescu (Topography lesson)
Adapost improvizat - foto Marius Nițulescu (Improvised shelter)
Vizualizat: 1796 ori.
Explicații necesare supraviețuirii - foto Marius Nițulescu (Necessary explanations for survival)
Vizualizat: 1772 ori.
Lecție de topografie - foto Marius Nițulescu (Topography lesson)
Vizualizat: 1898 ori.
Orientarea în teren cu ajutorul busolei - foto Marius Niþulescu (Orientation in terrain with the compass)
Vizita la Muzeul de icoane pe sticlã Preot Zosim Oancea  - foto Marius Niþulescu (Visit at the Museum of Icons on glass)
Orientarea în teren cu ajutorul busolei - foto Marius Nițulescu (Orientation in terrain with the compass)
Vizualizat: 1901 ori.
Vizita la Muzeul de icoane pe sticlă Preot Zosim Oancea - foto Marius Nițulescu (Visit at the Museum of Icons on glass)
Vizualizat: 2490 ori.