Colonelul dr. Ion Petrescu, ºeful DIRP oferã ataºatului apãrãrii al SUA, colonel dr. Barbara J. Kuennecke o diplomã de excelenþã pentru sprijinul acordat structurii militare de relaþii publice - foto Cãtãlin Ovreiu (Colonel Ph.D. Ion Petrescu, chief of Directorate of Information and Public Relations offering to the US Defense attaché, Colonel Ph.D. Barbara J. Kuennecke, a Diploma of Excellency for the support granted to the public relations military structure)ªeful DIRP oferind ataºatului apãrãrii al SUA însemnul heraldic al specialiºtilor militari în relaþii publice - foto Cãtãlin Ovreiu (Chief of Directorate of Information and Public Relations offering to the US Defense attaché the heraldic sign of the military specialist in public relations )
Colonelul dr. Ion Petrescu, șeful DIRP oferă atașatului apărării al SUA, colonel dr. Barbara J. Kuennecke o diplomă de excelență pentru sprijinul acordat structurii militare de relații publice - foto Cătălin Ovreiu (Colonel Ph.D. Ion Petrescu, chief of Directorate of Information and Public Relations offering to the US Defense attaché, Colonel Ph.D. Barbara J. Kuennecke, a Diploma of Excellency for the support granted to the public relations military structure)
Vizualizat: 1179 ori.
Șeful DIRP oferind atașatului apărării al SUA însemnul heraldic al specialiștilor militari în relații publice - foto Cătălin Ovreiu (Chief of Directorate of Information and Public Relations offering to the US Defense attaché the heraldic sign of the military specialist in public relations )
Vizualizat: 1045 ori.