PENTRU O COMUNICARE MODERNĂ (For a Modern Communication)

ªeful DIRP oferind ataºatului apãrãrii al SUA însemnul heraldic al specialiºtilor militari în relaþii publice - foto Cãtãlin Ovreiu (Chief of Directorate of Information and Public Relations offering to the US Defense attaché the heraldic sign of the military specialist in public relations )

Șeful DIRP oferind atașatului apărării al SUA însemnul heraldic al specialiștilor militari în relații publice - foto Cătălin Ovreiu (Chief of Directorate of Information and Public Relations offering to the US Defense attaché the heraldic sign of the military specialist in public relations )