"ȘOIMUL 2007"

Generalul de brigadã Costel Tãtaru prezintã ºefului SMG modul de lucru al echipelor rampelor de lansare
pentru încãrcarea rachetelor de luptã - foto Petricã Mihalache
(Brigade General Costel Tataru presenting to the Chief of General Staff the works of teams at the rocket launchers)

Generalul de brigadă Costel Tătaru prezintă șefului SMG modul de lucru al echipelor rampelor de lansare
pentru încărcarea rachetelor de luptă - foto Petrică Mihalache
(Brigade General Costel Tataru presenting to the Chief of General Staff the works of teams at the rocket launchers)