Vizita ministrului apărării în garnizoana Pitești (Defense Minister in visit in Pitesti garrison)

Teodor Meleºcanu rãspunde întrebãrilor jurnaliºtilor la finalul vizitei - foto Petricã Mihalache
(Teodor Melescanu answers to journalist at the end of the visit)

Teodor Meleșcanu răspunde întrebărilor jurnaliștilor la finalul vizitei - foto Petrică Mihalache
(Teodor Melescanu answers to journalist at the end of the visit)