Maiorul Emil Bobocea mulþumeºte pentru medalia primitã
(Major Emil Bobocea thanks for the medal)Ambasadorul extraordinar ºi plenipotenþiar al Regatului Olandei Excelenta Sa Jaap L. Werner îl medaliazã pe maiorul Emil Bobocea
(The Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Kingdom of Holland, his Excellency Jaap L. Werner awarding Major Emil Bobocea)Excelenþa Sa Jaap L. Werner semneazã în cartea de onoare a SMFT
(His Excellency Jaap L. Werner signing in the Army Staff Book of Honor )
Maiorul Emil Bobocea mulțumește pentru medalia primită
(Major Emil Bobocea thanks for the medal)
Vizualizat: 1258 ori.
Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Olandei Excelenta Sa Jaap L. Werner îl medaliază pe maiorul Emil Bobocea
(The Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Kingdom of Holland, his Excellency Jaap L. Werner awarding Major Emil Bobocea)
Vizualizat: 1166 ori.
Excelența Sa Jaap L. Werner semnează în cartea de onoare a SMFT
(His Excellency Jaap L. Werner signing in the Army Staff Book of Honor )
Vizualizat: 1057 ori.
Decernarea medaliei ISAF unui ofiþer român
(Romanian officer receiving the medal)Militarii medaliaþi rãspund întrebãrilor jurnaliºtilor
(The awarded officers and the journalists)
Decernarea medaliei ISAF unui ofițer român
(Romanian officer receiving the medal)
Vizualizat: 1061 ori.
Militarii medaliați răspund întrebărilor jurnaliștilor
(The awarded officers and the journalists)
Vizualizat: 1159 ori.