Membrii Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților în vizită la MAp (Members of the Commission of Defense, Public Order and National Security of the Chamber of Deputies in Visit to the Ministry of Defense)

Participanþi la adunarea de lucru de la Ministerul Apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu
(Participants in the working meeting at MoD HQ)

Participanți la adunarea de lucru de la Ministerul Apărării - foto Cătălin Ovreiu
(Participants in the working meeting at MoD HQ)