Membrii Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților în vizită la MAp (Members of the Commission of Defense, Public Order and National Security of the Chamber of Deputies in Visit to the Ministry of Defense)

Reprezentanþi ai Ministerului Apãrãrii prezenþi la întâlnirea de lucru - foto Cãtãlin Ovreiu
((The MoD representatives during the working meeting))

Reprezentanți ai Ministerului Apărării prezenți la întâlnirea de lucru - foto Cătălin Ovreiu
((The MoD representatives during the working meeting))