Dialog între generalii Sorin Ioan și David McKiernan (General Sorin Ioan and General David McKiernan in Dialogue)

Declaraþii de presã - foto Petricã Mihalache
(Press statements)

Declarații de presă - foto Petrică Mihalache
(Press statements)