Întrunire a consilierilor juridici din București (Reunion of counselors from Bucharest garison)

General maior Tudor Munteanu ºi general de brigadã Ilie Botoº prezenþi la deschiderea convocãrii - foto Petricã Milhalache (Major General Tudor Munteanu and Brigade General Ilie Botos during the open of the Reunion)

General maior Tudor Munteanu și general de brigadă Ilie Botoș prezenți la deschiderea convocării - foto Petrică Milhalache (Major General Tudor Munteanu and Brigade General Ilie Botos during the open of the Reunion)