ªeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, primeºte onorul liceenilor  - foto Vali Ciobîrcã (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin receiving the students’ honor)Bobocii din anul I primesc ºtafeta de la colegii mai mari  - foto Vali Ciobîrcã (The students in first grade receiving the relay race from their elder )Elevii de anul III primesc noile grade  - foto Vali Ciobîrcã (Students in the third grade receiving their new ranks)
Șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, primește onorul liceenilor - foto Vali Ciobîrcă (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin receiving the students’ honor)
Vizualizat: 1677 ori.
Bobocii din anul I primesc ștafeta de la colegii mai mari - foto Vali Ciobîrcă (The students in first grade receiving the relay race from their elder )
Vizualizat: 1126 ori.
Elevii de anul III primesc noile grade - foto Vali Ciobîrcă (Students in the third grade receiving their new ranks)
Vizualizat: 1331 ori.
Bobocii anului I intrã în sãlile de curs  - foto Vali Ciobîrcã (The students in the first grade going to their classrooms)Dialog între generaþii - foto Cãtãlin Ovreiu (Dialogue between generations)Amiralul Marin oferã o plachetã comandantului colegiului - foto Cãtãlin Ovreiu (Admiral Marin offering a booklet to the commander of the College)
Bobocii anului I intră în sălile de curs - foto Vali Ciobîrcă (The students in the first grade going to their classrooms)
Vizualizat: 967 ori.
Dialog între generații - foto Cătălin Ovreiu (Dialogue between generations)
Vizualizat: 1050 ori.
Amiralul Marin oferă o plachetă comandantului colegiului - foto Cătălin Ovreiu (Admiral Marin offering a booklet to the commander of the College)
Vizualizat: 1006 ori.
Comandantul colegiului înmâneazã emblema liceului ºefului SMG - foto Cãtãlin Ovreiu (Commander of the College offering the College emblem to the Chief of General Staff)În laboratorul de chimie - foto Cãtãlin Ovreiu (In the chemistry labs)Patronul spiritual al colegiului - foto Cãtãlin Ovreiu (The College spiritual patron)
Comandantul colegiului înmânează emblema liceului șefului SMG - foto Cătălin Ovreiu (Commander of the College offering the College emblem to the Chief of General Staff)
Vizualizat: 6769 ori.
În laboratorul de chimie - foto Cătălin Ovreiu (In the chemistry labs)
Vizualizat: 1645 ori.
Patronul spiritual al colegiului - foto Cătălin Ovreiu (The College spiritual patron)
Vizualizat: 978 ori.
Elevã împreunã cu familia  - foto Vali Ciobîrcã (Students and her family)Elevul Liviu Iancu se adresazã audienþei  - foto Vali Ciobîrcã (Student Liviu Iancu addressing to the audience)
Elevă împreună cu familia - foto Vali Ciobîrcă (Students and her family)
Vizualizat: 1035 ori.
Elevul Liviu Iancu se adresază audienței - foto Vali Ciobîrcă (Student Liviu Iancu addressing to the audience)
Vizualizat: 1009 ori.