Conferința Doctrinară a Forțelor Terestre

Participanþi la lucrãrile conferinþei - foto Renato Nadolu

Participanți la lucrările conferinței - foto Renato Nadolu