Poligonul Cincu

Determinarea elementelor de tragere cu ajutorul telemetrului - foto Cãtãlin Ovreiu

Determinarea elementelor de tragere cu ajutorul telemetrului - foto Cătălin Ovreiu