Poligonul Cincu

Militari în timpul unui exerciþiu în poligonul Cincu - foto Cãtãlin Ovreiu

Militari în timpul unui exercițiu în poligonul Cincu - foto Cătălin Ovreiu