Poligonul Cincu

Tehnica aparþinând forþelor aeriene ºi terestre pe timpul  deplasãrii de la un obiectiv la altul - foto Cãtãlin Ovreiu

Tehnica aparținând forțelor aeriene și terestre pe timpul deplasării de la un obiectiv la altul - foto Cătălin Ovreiu