Poligonul Smirdan

Ghepardul în poziþie de luptã - foto Petricã Mihalache

Ghepardul în poziție de luptă - foto Petrică Mihalache