Poligonul Smirdan

Dispozitiv de luptã ofensivã - foto Petricã Mihalache

Dispozitiv de luptă ofensivă - foto Petrică Mihalache