Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

TAB ºi elicoptere participante la Ziua Distinºilor Vizitatori - foto: Cãtãlin Ovreiu

TAB și elicoptere participante la Ziua Distinșilor Vizitatori - foto: Cătălin Ovreiu