Ziua Distinșilor Vizitatori la Smîrdan

Elicoptere ºi TAB în timpul exerciþiului - foto: Petricã Mihalache

Elicoptere și TAB în timpul exercițiului - foto: Petrică Mihalache