21 octombrie, Piața Constituției din București(October 21, Piața Constituției in Bucharest)

ªeful SMG împreunã cu ºefii categoriilor de forþe la MIL FEST 2007 - Foto: Eugen Mihai

Șeful SMG împreună cu șefii categoriilor de forțe la MIL FEST 2007 - Foto: Eugen Mihai