Întrevederi la Bruxelles (Meetings in Brussels)

Interviu cu SACEUR, gen. John CRADDOCK - foto Viorel Mihãilã

Interviu cu SACEUR, gen. John CRADDOCK - foto Viorel Mihăilă