Artiºtii mulþumesc pentru aplauze - foto Valentin CiobârcãDans de societate cu formaþia Cercului Militar Iaºi - foto Valentin CiobârcãDans latino cu ansamblul Cercului Militar Iaºi - foto Valentin Ciobârcã
Artiștii mulțumesc pentru aplauze - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 638 ori.
Dans de societate cu formația Cercului Militar Iași - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 823 ori.
Dans latino cu ansamblul Cercului Militar Iași - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1450 ori.
Grupul de cãluºari al Cercului Militar Caracal - foto Valentin CiobârcãGrupul folcloric al Ansamblului Artistic al Armatei - foto Valentin CiobârcãGrupul folcloric al Cercului Militar Ploieºti - foto Valentin Ciobârcã
Grupul de călușari al Cercului Militar Caracal - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1619 ori.
Grupul folcloric al Ansamblului Artistic al Armatei - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 859 ori.
Grupul folcloric al Cercului Militar Ploiești - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 663 ori.
Muzica popularã cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin CiobârcãOficiali din conducerea ministerului asistând la spectacol - foto Valentin CiobârcãTinereþe ºi talent cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin Ciobârcã
Muzica populară cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1079 ori.
Oficiali din conducerea ministerului asistând la spectacol - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 755 ori.
Tinerețe și talent cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 696 ori.