Artiºtii mulþumesc pentru aplauze - foto Valentin CiobârcãDans de societate cu formaþia Cercului Militar Iaºi - foto Valentin CiobârcãDans latino cu ansamblul Cercului Militar Iaºi - foto Valentin Ciobârcã
Artiștii mulțumesc pentru aplauze - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 702 ori.
Dans de societate cu formația Cercului Militar Iași - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 880 ori.
Dans latino cu ansamblul Cercului Militar Iași - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1507 ori.
Grupul de cãluºari al Cercului Militar Caracal - foto Valentin CiobârcãGrupul folcloric al Ansamblului Artistic al Armatei - foto Valentin CiobârcãGrupul folcloric al Cercului Militar Ploieºti - foto Valentin Ciobârcã
Grupul de călușari al Cercului Militar Caracal - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1672 ori.
Grupul folcloric al Ansamblului Artistic al Armatei - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 912 ori.
Grupul folcloric al Cercului Militar Ploiești - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 712 ori.
Muzica popularã cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin CiobârcãOficiali din conducerea ministerului asistând la spectacol - foto Valentin CiobârcãTinereþe ºi talent cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin Ciobârcã
Muzica populară cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1125 ori.
Oficiali din conducerea ministerului asistând la spectacol - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 803 ori.
Tinerețe și talent cu elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 750 ori.