Înmânarea diplomelor absolvenților CNAp (Diplomas for the graduates of the National College of Defense)

Absolvenþii cursului la nivel înalt al Colegiului Naþional de Apãrare - foto Petricã Mihalache 
(Graduates of high level course at the National College of Defense)

Absolvenții cursului la nivel înalt al Colegiului Național de Apărare - foto Petrică Mihalache
(Graduates of high level course at the National College of Defense)