Ceremonial militar la Câmpia Turzii (Military ceremony at Campia Turzii)

Ministrul Meleºcanu discutã cu aviatorii - foto Florin Dobrater (Minister Melescanu talking with the aviators)

Ministrul Meleșcanu discută cu aviatorii - foto Florin Dobrater (Minister Melescanu talking with the aviators)