Înmânarea Drapelului de luptă Batalionului 285 Artilerie "Vlaicu Vodă" (The 285th Artillery Battalion “Vlaicu Voda” Received the Combat Colors)

ªeful SMG, amiralul Gheorghe Marin,  înmâneazã comandantului B 285 Art drapelul de identificare al unitãþii - Foto: Florin Dobrater
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin handing the unit Identification Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion)

Șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, înmânează comandantului B 285 Art drapelul de identificare al unității - Foto: Florin Dobrater
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin handing the unit Identification Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion)