Vizita ministrului Teodor Meleșcanu în Slovacia (Defense Minister in Visit in Slovakia)

Ministrului slovac al apãrãrii îi este prezentatã delegaþia românã - foto Peter Dovina
(Slovakian Defense Minister saluting the Romanian delegation)

Ministrului slovac al apărării îi este prezentată delegația română - foto Peter Dovina
(Slovakian Defense Minister saluting the Romanian delegation)