Vizita ministrului apărării la Londra (Defense Minister in Visit in London)

Întâlnirea celor doi miniºtri la Lancaster House - foto Harland Quarrington
(The two Ministers’ meeting)

Întâlnirea celor doi miniștri la Lancaster House - foto Harland Quarrington
(The two Ministers’ meeting)