Vizita ministrului apărării la Londra (Defense Minister in Visit in London)

Teodor Meleºcanu ºi Des Browne, pe timpul întâlnirii desfãºurate la Londra - foto Harland Quarrington
(Teodor Melescanu and Des Browne during their meeting in London)

Teodor Meleșcanu și Des Browne, pe timpul întâlnirii desfășurate la Londra - foto Harland Quarrington
(Teodor Melescanu and Des Browne during their meeting in London)